Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Biuro Usług Kosztorysowych "TG" Tomasz Guc tutaj powinno być logo...

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

USŁUGI KOSZTORYSOWE:

* Opracowanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych, kalkulacji warsztatowych w zakresie prac budowlano-montażowych, instalacji sanitarnych i sieci zewnętrznych oraz montażu i remontu urządzeń przemysłowych

* Opracowanie przedmiarów robót na podstawie dokumentacji technicznej, lub obmiarów robót z natury na budowie

* Przygotowanie dokumentacji ofertowej do przetargów z zakresu zamówień publicznych od strony oferenta wraz z harmonogramem robót

* Przygotowanie dokumentacji przetargowej z zakresu zamówień publicznych dla inwestorów,

* Sprawdzenie dostarczanych kosztorysów i przedmiarów i obmiarów robót

* Sporządzanie zbiorczych zestawień kosztów

POSIADANE DOŚWIADCZENIE:
* 20-to letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót


JAKOŚĆ I CENA USŁUG:

* Powierzone prace zostaną wykonane rzetelnie i terminowo, stosownie do oczekiwań klienta

* Ceny usług ustalone są przed wykonaniem zlecenia, a ich wysokość uzależniona jest od wkładu pracy

LISTA REFERENCYJNA WAŻNIEJSZYCH PRAC:

* przedmiar robót i kosztorys inwestorski adaptacji budynku nr 21 w zespole pokoszarowym po byłej armii radzieckiej we Wrocławiu przy ul. Koszarowej (wg projektu PPiR "STALPROJEKT" - 1994),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski wymiany kanałów rewizyjnych nr 3 w Lokomotywowni Pozaklasowej PKP Wrocław ul. Paczkowska (wg projektu: PPiR "STALPROJEKT" - 1994 r.),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski modernizacji sali sprzedaży oraz zaplecza parteru DT "CENTRUM" we Wrocławiu (wg projektu: PPiR "STALPROJEKT" - 1994 r.),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski wymiany kanałów rewizyjnych nr 4 w Lokomotywowni Pozaklasowej PKP Wrocław ul. Paczkowska (wg projektu: "AKI PROJEKT" - 1995 r.),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski wymiany pokrycia dachów i konstrukcji świetlików budynków Lokomotywowni Pozaklasowej i Wagonowni PKP ul. Paczkowska (wg projektu: "AKI PROJEKT" - 1995 r.),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski budynku hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową dla GE POWER CONTROLS w Kłodzku przy ul. J. Piłsudskiego (wg projektu "HUBKA ART. 1" - 1998 r.)
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski nowo wznoszonego budynku hotelowego "PANORAMA II" w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu (wg projektu "STUDIO EL" - 1998 r.),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski budynku wielofunkcyjnego wraz z garażem podziemnym dla Fundacji "KRZYŻOWA" we Wrocławiu przy ul. K. Wielkiego (wg projektu "BAL & CHORĄŻAK + Partnerzy" - 1999 r),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski modernizacji o rozbudowy budynku biurowego "IMPEL" we Wrocławiu przy ul. Ślężnej (wg projektu "BAL & CHORĄŻAK + Partnerzy" - 2000 r),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski budynku pawilonu dla osadzonych w ZK "CZARNE" (wg projektu "BAL & CHORĄŻAK + Partnerzy" - 2000 r),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski budynku Hotelu sieci „ARIZONA BEST WESTERN” w Gliwicach i w Warszawie (wg projektu: „Bal & Chorążak + Partnerzy” – 2001 r.),
* przedmiar robót i kosztorys inwestorski budynku garażu wielopoziomowego w Wałbrzychu (wg projektu: „AKI PROJEKT” - 2001 r.),
* wstępne zestawienie kosztów wykonania nowej siedziby Urzędu Miejskiego we Wrocławiu (wg projektu: „STUDIO EL” – 2001 r.)


 
 
 
 
Biuro Usług Kosztorysowych "TG" Tomasz Guc
Wesoła 27/5, 50-521 Wrocław; tel. komórkowy 601-79-40-66, fax -71 367-60-34
e-mail: , www: